Wydzielone strefy czyste

Strefy czyste to wydzielone obszary na których kontrolowane są parametry środowiska jak ilość cząstek, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wilgotność, temperatura, itp. Strefy te mogą być tworzone jako cleanroom (np. w klasie ISO, GMP, BSL), strefy czyste nie klasyfikowane (np. różnego rodzaju grey room). Ogólnie strefy czyste można roboczo podzielić na dwie kategorie:

  1. Zespoły pomieszczeń lub hale produkcyjne,
  2. Wydzielone strefy czyste – zainstalowane w pomieszczeniach lub halach.

Wydzielone strefy czyste mogą mieć różną klasę (zwykle do ISO 5) i zajmować przestrzeń od kilku metrów kwadratowych do nawet 100 m² czy 200m² .

Wydzielone strefy czyste tworzone są z wielu powodów, dla przykładu:

  1. By miejscowo podnieść klasę czystości. Np. W hali o powierzchni 1000m² i klasie ISO 8, montujemy strefę o powierzchni 60m² ISO 6 dla najbardziej wymagające części produkcji lub jako magazyn.
  2. W obszarze ISO 7 znajduje się proces „brudny”, który wydzielamy strefą ISO 8 by chronić proces w ISO 7.
  3. Wokół urządzenia produkcyjnego by podnieść jakość produkcji wyrobu.
  4. W strefie nieklasyfikowanej umieszczamy strefę ISO 7 by prowadzić w niej przepakowanie produktów do klasy wyższej.
  1. Jako podręczne laboratorium wyrobów gotowych.
  2. Szereg innych zastosowań, zależnie od procesu.

Strefy te mogą być również montowane jako mniej lub bardziej mobilne obszary, tak by np. przemieścić strefę w inną część hali, nad kolejne urządzenie lub po zakończeniu projektu wymagającego procesu czystego złożyć strefę w magazynie do czasu wznowienia procesu.

Formularz
kontaktowy

W celu przygotowania projektu i realizacji dla Państwa konkretnego procesu prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub bezpośredni kontakt z biurem firmy: +48 22 123 5534
office@cleanproject.pl