Śluzy osobowe i towarowe

Dostarczamy i instalujemy śluzy przygotowane standardowo, jednakże najczęściej śluzy są opracowywane indywidualnie w rozmiarach i materiale dobranym do potrzeb Klienta.
Poniżej standardowe rozwiązania.


Kontakt do eksperta

Zachęcamy do kontaktu z nami. Inżynierowie i doradcy Cleanproject chętnie pomogą dobrać rozwiazania do potrzeb i wymagań procesów. Jesteśmy dostępni w kanałach on-line, zapraszamy także do siedziby w Warszawie, oczywiście możemy również odwiedzić Państwa. Oprócz bezpłatnego doradztwa prowadzimy audyty i szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 123 55 34 email: office@cleanproject.pl


Instalacje i serwis

Instalacja i serwis śluz do zadania wymagające specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Cleanproject zapewnia:

1. Skupienie się na procesie - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego prowadzenia procesu użytkownika,
2. Architektów, inżynierów, managerów i ekipy montażowe,
3. Przemyślane projekty i zgodność z wymaganiami prawnymi oraz normami i standardami branżowymi,
4. Instalacja z przez przeszkoloną ekipę ze specjalistycznym sprzętem,
5. Czyszczenie do zadanej klasy,
6. Pomiary i raporty,
7. Dokumentację na potrzeby kwalifikacji/walidacji,
8. Szkolenia,
9. Serwis, naprawy i wymiany elementów eksploatacyjnych.


Materiały eksploatacyjne

Zabezpieczamy wszystkie materiały eksploatacyjne i części zamienne śluz. Ekipy serwisowe cyklicznie dokonują wymian filtrów,rolek, przekładni, itp. Zabezpieczamy dla Klientów również wyposażenie jak np. kombinezony, rękawiczki, maseczki, itp. cyklicznie dostarczane do obiektów.


Szkolenia

Zarówno projektowanie i tworzenie jak i użytkowanie cleanroom i stref czystych wiążę się z odpowiedzialnością za proces i pracujących w strefie ludzi.

Z tego powodu firma Cleanproject oddaje w użytkowanie cleanroomy i strefy czyste wyłącznie po przeprowadzeniu szkoleń dla menadżerów i operatorów pracujących w danej strefie. Podstawowe szkolenia wystarczające do prawidłowej obsługi stref prowadzimy gratis, oferujemy także szeroki wybór szkoleń zarówno standardowych jak i przygotowanych do konkretnego procesu.

Pasek boczny

Okna podawcze (7)

Śluzy higieniczne dla przemysłu spożywczego (1)

Śluzy osobowe (6)