Centrum Szkoleniowe Cleanproject

W celu popularyzacji technologii czystych i by przekazywać rzetelną wiedzę Cleanproject prowadzi wyspecjalizowane centrum szkoleniowe. Programy szkoleń podzielone są na pięć bloków tematycznych:

  1. Powstanie i funkcjonowanie obiektu cleanroom
  2. Praca w środowisku czystym
  3. Pomiary i prowadzenie procesu
  4. Utrzymanie klasy czystości
  5. Dezynfekcja, ozonowanie
  6. Indywidualne programy szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są zależnie od programu, najczęściej w dwóch częściach: teoretycznej (wykład i warsztaty) praktycznej (zajęcia ze sprzętem w cleanroom i laboratorium).

Działalność centrum podlega stałej ocenie, programy szkoleniowe są realizowane zgodnie z wytycznymi International Confederation of Contamination Control Societies - ICCCS ( www.icccs.net ) oraz na podstawie certyfikacji SUS, zatwierdzanej przez firmę Dekra.

Trenerzy posiadają międzynarodową akredytację trenerską ICCCS, są to praktycy i osoby z doświadczeniem akademickim.

Centrum wyposażone jest w sprzęt do praktycznego prowadzenia zajęć (mierniki, systemy sprzątające, wyposażenie).

W roku 2020 Cleanproject zawarł umowę partnerską z Polskim Stowarzyszeniem Czystych Technologii ( www.psct.pl ) udostępniając zasoby firmy do wspólnych akcji edukacyjnych i realizowania programów ICCCS.

Dla szkoleń akredytowanych przez ICCCS osoby, które zaliczą egzamin kończący uzyskują międzynarodowe uprawnienia do pracy w strefach czystych. Uprawnienia te są powszechnie uznawane w firmach i ośrodkach naukowych w kilkudziesięciu Państwach.

Znaczna część szkoleń obecna jest w programach dotacyjnych z dofinansowaniem do 80% wartości.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

Pasek boczny

Aspekty prawne budowy, rozbudowy i funkcjonowania obiektów Cleanroom

Rozwiązania technologiczne i organizacyjne w produkcji farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem w pomieszczeniach czystych / strefach czystych

BHP w pomieszczeniach cleanroom

Zasady organizacji i zarządzania cleanroom dla Menedżerów

Instalacja i serwisowanie urządzeń w cleanroom

Powstanie i funkcjonowanie obiektu cleanroom

Wyposażenie eksploatacyjne w cleanroom

Kompleksowa kontrola parametrów środowiskowych w cleanroom

Kontrola czystości powietrza i czystości powierzchni płaskich w cleanroom w klasach ISO z częścią praktyczną

Cleanroom Pass – ogólne zasady przybywania i pracy w cleanroom

Szkolenie z czyszczenia podłóg w strefach czystych i brudnych