Wyświetlanie wszystkich wyników: 20

Pasek boczny

Ściereczki 2-warstwowe, sterylne, 100% poliestr, 46cm x46cm, cięte laserowo

Ściereczki 2-warstwowe, sterylne, 100% poliestr, 30cm x 30cm

Ściereczki poliestrowe, sterylne, 100% poliestr, 23cm x 23 cm

Ściereczki poliestrowe, sterylne, 100% poliestr, 23cm x 23cm

Ściereczki polycelulozowe, wielorazowe, sterylne (45% poliester i 55% celuloza), 46cm x 46cm

Ściereczki polycelulozowe, wielorazowe, sterylne (45% poliester i 55% celuloza), 30cm x 30cm

Ściereczki polycelulozowe, wielorazowe, sterylne (45% poliester i 55% celuloza), 23cm x 23cm

Ściereczki poliestrowe, sterylne, 100% poliestr, 30cm x 30 cm

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard11 (sterylne), cena za 500 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard3 (sterylne), cena za 600 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard3 (sterylne), cena za 1500 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 2400 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 1000 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 1400 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 2700 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 1700 ściereczek

Ściereczki, jednorazowe nasączone VeriGuard2 Alpha Wipe (sterylne)

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard11 Dual layer (sterylne), cena za 200 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 2400 ściereczek

Ściereczki jednorazowe WhiteGuard2 (sterylne), cena za 1000 ściereczek