Cleaning

System utrzymania czystości w obiekcie należy rozumieć jako kompleksowy proces:

 • Sprzątania
 • Wymiany elementów eksploatacyjnych
 • Serwis instalacji
 • Pomiary/testy/audyty
 • Szkolenia
 • Aspekt prawno-formalny

Etapy sprzątania

Wynikają z URS, wymagań procesu i audytów.

Na koszty utrzymania obiektów składa się szereg elementów, w tym:

 • Koszty osobowe
 • Przygotowanie osób do pracy
 • Sprzęt
 • Chemia i jej magazynowanie
 • Wymiana elementów eksploatacyjnych
 • Wymiana mat dekontaminacyjnych (lub czyszczenie mat)
 • Pranie: mopów (ISO 5), odzieży, obuwia
 • Ubezpieczenie
 • Testy, mierniki, raportowanie, ocena zanieczyszczeń
 • Regulacje
 • Uszczelnienia
 • Naprawy
 • Przeglądy – raportowanie
 • Szkolenia
 • Administracja
 • Koszt usunięcia awarii, zniszczeń, przywrócenia do klasy

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo jeden, stały miesięczny koszt profesjonalnej usługi wraz z jej ubezpieczeniem

Wynikają z URS, wymagań procesu i audytów.