Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez przedsiębiorstwo CLEANPROJECT Sp. z o.o. Sp.k., innowacji produktowej w postaci dedykowanych ubrań do stref czystych. Opracowane przez Wnioskodawcę innowacje produktowe charakteryzują się przede wszystkim wysokim stopniem indywidualizacji zarówno w zakresie wymogów technicznych do konkretnych zastosowań jak również w zakresie ergonomii uniformów oraz znacznie wydłużonego okresu ich użytkowania. Ubrania do stref czystych, są użytkowane w pomieszczeniach o specjalnych reżimach czystości (brak pyłów, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń).

Odpowiednio zaprojektowany proces produkcyjny, wykorzystanie odpowiednich surowców i materiałów oraz wdrożenie odpowiedniego procesu serwisowego będzie miało wpływ na jakość i wytrzymałość końcowego produktu.

Planowany do wdrożenia produkt jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali międzynarodowej.

Planowane efekty

– wprowadzenie na rynek produktu innowacyjnego w skali światowej;
– zwiększeniem skali sprzedaży krajowej i eksportowej;
– utworzenie minimum 3 nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 587 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 428 862,20 zł