Formularz oceny szkolenia

Dziękujemy za obecność na naszym szkoleniu!

Mam nadzieję, że szkolenie oceniają Państwo jako przydatne i przyjemne doświadczenie. Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższego formularza, by poznać Państwa oczekiwania i zmieniać się dla Was.

Proszę pamiętać, że zarówno dział szkoleń Cleanproject jak i ja osobiście jesteśmy zawsze dostępni by odpowiedzieć na Państwa pytania.

Dziękujemy!

Julia Grigorenko
Kierownik Działu Szkoleń
tel. kom.: +48 536 369 615
email: julia.grigorenko@cleanproject.pl

Formularz
oceny szkolenia

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, zbierającej istotne dane i informacje dotyczące szkolenia, w jakim
właśnie wziąłeś udział. Przekazane przez Ciebie informacje stanowić będą dane źródłowe niezbędne dla
oceny efektywności szkoleń prowadzonych w naszej firmie

  Szkolenie zostało dobrze zorganizowane (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345

  Brałem udział w części praktycznejNie brałem udziału w części praktycznej
  Czy szkolenie praktyczne było przeprowadzone w zrozumiały sposób? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Czy wystarczająco czasu było poświęcono szkoleniu praktycznemu? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Czego zabrakło w szkoleniu praktycznym dla lepszego zrozumienia procesu czyszczenia?
  Co się spodobało w szkoleniu praktycznym?

  Na ile szkolenie było dla Ciebie przydatne z punktu widzenia twojej pracy? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Na ile wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Cię lepiej wykonywać codzienną pracę? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Na ile informację podawane na szkoleniu były spójne z informacjami, które otrzymuję w miejscu pracy: (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345

  To, co mówił trener było dla mnie jasne i zrozumiałe (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Czy trener zachowywał właściwe tempo pracy (bezpopędzania czy przeciągania zajęć) (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Informacje przekazywane przez trenera były logiczne i wyczerpujące? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Na ile trener wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345

  Jaka jest twoja całościowa ocena szkolenia? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
  12345
  Co Ci się w szkoleniu najbardziej podobało?
  Co było zbędne, co Ci się nie podobało?
  Czego zabrakło w szkoleniu?
  Czy poleciłbyś to szkolenie innym osobom, jeśli tak to komu?

  Jaki tematy dla Ciebię byli by dodatkowo interesujące w kwestii pracy w Cleanroom
  Inne uwagi