Formularz oceny szkolenia

Dziękujemy za obecność na naszym szkoleniu!

Mam nadzieję, że szkolenie oceniają Państwo jako przydatne i przyjemne doświadczenie. Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższego formularza, by poznać Państwa oczekiwania i zmieniać się dla Was.

Proszę pamiętać, że zarówno dział szkoleń Cleanproject jak i ja osobiście jesteśmy zawsze dostępni by odpowiedzieć na Państwa pytania.

Dziękujemy!

Julia Grigorenko
Kierownik Działu Szkoleń
tel. kom.: +48 575 339 644
email: julia.grigorenko@cleanproject.pl

Formularz
oceny szkolenia

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, zbierającej istotne dane i informacje dotyczące szkolenia, w jakim
właśnie wziąłeś udział. Przekazane przez Ciebie informacje stanowić będą dane źródłowe niezbędne dla
oceny efektywności szkoleń prowadzonych w naszej firmie.

Szkolenie zostało dobrze zorganizowane (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Szkolenie trwało odpowiednią ilość czasu (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Jak oceniasz metodę on-line dla przeprowadzenia szkolenia

Na ile szkolenie było dla Ciebie przydatne z punktu widzenia Twojej pracy? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Na ile wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże Ci lepiej wykonywać codzienną pracę? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Na ile informacje podawane na szkoleniu były spójne z informacjami, które otrzymuję w miejscu pracy: (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345

To, co mówił trener było dla mnie jasne i zrozumiałe (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Czy trener zachowywał właściwe tempo pracy (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Informacje przekazywane przez trenera były logiczne i wyczerpujące? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Na ile trener wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345

Jaka jest Twoja całościowa ocena szkolenia? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Czy cele szkolenia zostały osiągnięte? (1-najgorzej, 5 -najlepiej):
12345
Co Ci się w szkoleniu najbardziej podobało?
Co było zbędne, co Ci się nie podobało?
Czego zabrakło w szkoleniu?
Czy poleciłbyś to szkolenie innym osobom, jeśli tak to komu?

Jakie tematy byłyby dla Ciebie dodatkowo interesujące w kwestii pracy w Cleanroom
Inne uwagi