Szkolenia i audyty z czyszczenia podłóg w strefach czystych i brudnych.

Dziś czystość obszarów krytycznych jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej a strefy czyste to często pole walki o zdrowie a nawet życie.
Znaczna cześć zanieczyszczeń jest przenoszona przez podłogę. Szkolenie to będzie służyło eliminacji zagrożeń i przygotowaniu regularnego sprzątania stref.
Maksymalna ilość osób w grupie: 16  Czas trwania: 4 godziny Cena: 860 PLN netto/osoba
Egzamin: Tak  Wersja e-szkolenie: Tak  W Centrum Cleanproject: Tak  W siedzibie Klienta: Tak

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z prawidłowym czyszczeniem i konserwacją podłóg w strefach jak szpitale, zakłady produkcyjne, laboratoria i obiekty cleanroom.

Ważnym celem szkolenia jest przekazanie użytkownikom wiedzy o procedurach i odpowiedzialności, która wiąże się z prawidłowym czyszczeniem podłóg i częstokroć związana jest ze zdrowiem i życiem ludzi lub jakością procesu produkcyjnego.

Wiedza

 • podstawy organizacji stref czystych i brudnych,
 • różnice między rodzajami podłóg do stref czystych i brudnych, higienicznych, cleanroom,
 • podstawowy podział zanieczyszczeń i metody ich usuwania,
 • dobór i organizacja sprzętu czyszczącego,
 • szczegółowe przeszkolenie do czyszczenia podłóg i mat wejściowych,
 • część praktyczna przeznaczona głównie dla osób zajmujących się czyszczeniem i konserwacją podłóg na co dzień ze wstępem do menażerów organizujących pracę ekip sprzątających.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. menadżerów organizujących strefy czyste i wprowadzających procedury oraz szkolenia dla ekip sprzątających
 2. każdego kto, wykonuje codzienne rutynowe sprzątanie w obiektach szpitalnych,  strefach szarych, zakładach produkcyjnych oraz cleanroom,

Szkolenie to jest również ważnym elementem kompleksowej serii szkoleń profesjonalnego czyszczenia stref szarych i szpitali i możliwe jest do przeprowadzenia wraz z pozostałymi modułami.

Szkolenie kończy się testem praktycznym z zasad czyszczenia podłogi.

Wymagania edukacyjne: Nie jest wymagana wcześniejsza edukacja w zakresie sprzątania stref czystych.

Miejsce szkolenia: Obiekt Klienta lub Centrum Szkoleniowe Cleanproject Aleja Krakowska 110/114 B-25, Warszawa. W części teoretycznej możliwe jest przeprowadzenie szkolenia on-line.

Możliwość prowadzenia szkolenia w obiekcie Klienta: w przypadku prowadzania kursu w obiekcie Klienta prosimy o przygotowanie dostępu do sali konferencyjnej przygotowanej do prowadzenia szkolenia
dla maksymalnie 8 osób, oraz dostęp do podłogi na której w grupach 4 osobowych przeprowadzimy szkolenie praktyczne.

Maksymalna ilość osób w grupie: 16 osób (w tym jednocześnie maksymalnie 8 osób w turze szkolenia praktycznego)

Czas trwania jednodniowe: 3,5 godziny

 • szkolenie teoretyczne 2 godzina
 • szkolenie praktyczne 1,5 godziny na grupę
 • 0,5 godziny test.

Cena kursu:  860 PLN netto/osoby w Centrum szkoleniowe „Cleanproject”
Kurs może być również przeprowadzony w obiekcie Klienta z odpowiednim udziałem wyposażenia demonstracyjnego (dodatkowy koszt dojazdu zależnie od odległości.)

Program szkolenia:

I. Cześć wykładowa

 1. Wstęp
  • rodzaje stref czystych, szarych, brudnych i ich organizacja
  • podstawowe normy i standardy
 1. Podstawowe informacje na temat zanieczyszczeńa
  1. Rodzaje zanieczyszczeń – obrazowe przekazanie wielkość wirusów, bakterii, grzybów i innych cząstek usuwanych w procesie czyszczenia podłogi. Omawiamy różnice między zanieczyszczeniem widzialnym i niewidzialnym oraz sposób usuwania obu form zanieczyszczeń.
  2. Przedstawiamy tabelę z żywotnością zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby) na różnego rodzaju powierzchniach.
  3. Sposoby wprowadzania zanieczyszczeń i zabezpieczenia przed ich wprowadzeniem.
 2. Dobór wózków do czyszczenia
  1. Podział wózków ze względu na rodzaj użycia ( pakiety mopów jednorazowych, systemy mopów wielorazowych)
  2. Podział wózków na strefy użytkowania oraz sposób ich użytkowania
  3.  Podział  wózków na strefy cleanroom, ISO, GMP, szpitalne, itp.
 3. Dobór wyposażenia wózka do czyszczenia
  1. Dobór mopów
  2. Dobór sposobu namaczania
  3. Dobór dodatkowych elementów wózka
 4. Dobór chemii do czyszczenia
 5. Czyszczenie podłogi technika
 6. Czyszczenie podłogi jak je wykonać podstawy i ogólne założenia.
 7. Czyszczenie podłogi przeszkody oraz najczęstsze problemy
 8. Mechaniczne czyszczenie podłogi
 9. Czyszczenie mat dekontaminacyjnych sposób usuwania mat zrywalnych.
 10. Utylizacja zużytego materiału czyszczącego i śmieci
 11. Konserwacja i naprawy podłogi
 12. Najczęstsze błędy

II. Część praktyczna

1.Użytkowanie mat dekontaminacyjnych

 • Pokaz sposobu czyszczenia maty dekontaminacyjnej.
 • Pokaz sposobu zrywania mat jednorazowych
 • Jak prawidłowo przejść przez ścieżkę mat

2. Szkolenie z czyszczenia podłogi oraz prawidłowej obsługi wózka systemowego

3. Pokaz naprawy podłogi

Część wykładowa prowadzona w siedzibie Klienta lub w centrum szkoleniowym Cleanproject. Czas trwania 2 godziny.

Część praktyczna prowadzona w siedzibie Klienta lub w centrum szkoleniowym Cleanproject. Każdy z uczestników szkolenia zapoznany z technikami sprzątania i konfiguracją oraz użytkowaniem wyposażenia. Umiejętności praktyczne kursantów zostaną ocenione w praktycznym teście. Czas trwania około 1,5 godzina.

Formularz
kontaktowy

W celu przeprowadzenia szkolenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub bezpośredni kontakt z biurem firmy: +48 22 123 5534
office@cleanproject.pl