Szkolenia i audyty z czyszczenia podłóg w strefach czystych i brudnych.

Dziś czystość obszarów krytycznych jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej a strefy czyste to często pole walki o zdrowie a nawet życie.
Znaczna cześć zanieczyszczeń jest przenoszona przez podłogę. Szkolenie to będzie służyło eliminacji zagrożeń i przygotowaniu regularnego sprzątania stref.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z prawidłowym czyszczeniem i konserwacją podłóg w strefach jak szpitale, zakłady produkcyjne, laboratoria i obiekty cleanroom.

Ważnym celem szkolenia jest przekazanie użytkownikom wiedzy o procedurach i odpowiedzialności, która wiąże się z prawidłowym czyszczeniem podłóg i częstokroć związana jest ze zdrowiem i życiem ludzi lub jakością procesu produkcyjnego.

Wiedza

 • podstawy organizacji stref czystych i brudnych,
 • różnice między rodzajami podłóg do stref czystych i brudnych, higienicznych, cleanroom,
 • podstawowy podział zanieczyszczeń i metody ich usuwania,
 • dobór i organizacja sprzętu czyszczącego,
 • szczegółowe przeszkolenie do czyszczenia podłóg i mat wejściowych,
 • część praktyczna przeznaczona głównie dla osób zajmujących się czyszczeniem i konserwacją podłóg na co dzień ze wstępem do menażerów organizujących pracę ekip sprzątających.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. menadżerów organizujących strefy czyste i wprowadzających procedury oraz szkolenia dla ekip sprzątających
 2. każdego kto, wykonuje codzienne rutynowe sprzątanie w obiektach szpitalnych,  strefach szarych, zakładach produkcyjnych oraz cleanroom,

Szkolenie to jest również ważnym elementem kompleksowej serii szkoleń profesjonalnego czyszczenia stref szarych i szpitali i możliwe jest do przeprowadzenia wraz z pozostałymi modułami.

Szkolenie kończy się testem praktycznym z zasad czyszczenia podłogi.

Wymagania edukacyjne 

Nie jest wymagana wcześniejsza edukacja w zakresie sprzątania stref czystych.

Maksymalna ilość osób w grupie 16 (do 8 osób w jednej turze praktycznej)
Czas trwania 4 godziny
Cena 860 PLN netto/osoba
Egzamin Tak
Wersja e-szkolenie Tak
Lokalizacja Centrum Szkoleniowe
Cleanproject
Aleja Krakowska 111/114 B-25
Warszawa
Szkolenia w siedzibie Klienta Tak

Możliwość prowadzenia szkolenia w obiekcie Klienta.
W przypadku prowadzania kursu w obiekcie Klienta prosimy o przygotowanie dostępu do sali konferencyjnej przygotowanej do prowadzenia szkolenia dla maksymalnie 16 osób, oraz dostęp do podłogi na której w grupach 8 osobowych przeprowadzimy szkolenie praktyczne. Dostarczenie wyposażenia demonstracyjnego jak wózki wiąże się dodatkowy koszt dojazdu zależnie od odległości (około 250 zł).

Plan szkolenia

Wstęp
 1. Rodzaje stref czystych, szarych, brudnych i ich organizacja
 2. Podstawowe normy i standardy
Podstawowe informacje na temat zanieczyszczeń
 1. Rodzaje zanieczyszczeń – obrazowe przekazanie wielkość wirusów, bakterii, grzybów i innych cząstek usuwanych w procesie czyszczenia podłogi. Omawiamy różnice między zanieczyszczeniem widzialnym i niewidzialnym oraz sposób usuwania obu form zanieczyszczeń.
 2. Przedstawiamy tabelę z żywotnością zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby) na różnego rodzaju powierzchniach.
 3. Sposoby wprowadzania zanieczyszczeń i zabezpieczenia przed ich wprowadzeniem.
Dobór wózków systemowych
 1. Podział wózków ze względu na rodzaj użycia ( pakiety mopów jednorazowych, systemy mopów wielorazowych)
 2. Podział wózków na strefy użytkowania oraz sposób ich użytkowania
 3. Podział wózków na strefy cleanroom, ISO, GMP, szpitalne, itp.
Konfiguracja wózka systemowego
 1. Dobór sposobu namaczania
 2. Dobór mopów
 3. Dobór elementów dodatkowych
Dobór chemii do czyszczenia
Czyszczenie podłogi. Jak je wykonać, podstawy i ogólne założenia
Czyszczenie podłogi. Przeszkody oraz najczęstsze problemy
Mechaniczne czyszczenie podłogi
Czyszczenie mat dekontaminacyjnych, sposób usuwania mat zrywalnych
Utylizacja zużytego materiału czyszczącego i śmieci
Konserwacja i naprawy podłogi
Najczęstsze błędy
Użytkowanie mat dekontaminacyjnych
 1. Pokaz sposobu czyszczenia maty dekontaminacyjnej
 2. Jak prawidłowo przejść przez ścieżkę mat
 3. Pokaz sposobu zrywania mat jednorazowych
Szkolenia z czyszczenia podłóg
 1. Metody czyszczenia
 2. Obsługa wózka systemowego
 3. Utylizacja
Dobór wózków systemowych
 1. Podział wózków ze względu na rodzaj użycia ( pakiety mopów jednorazowych, systemy mopów wielorazowych)
 2. Podział wózków na strefy użytkowania oraz sposób ich użytkowania
 3. Podział wózków na strefy cleanroom, ISO, GMP, szpitalne, itp.
Konfiguracja wózka systemowego
 1. Dobór sposobu namaczania
 2. Dobór mopów
 3. Dobór elementów dodatkowych
Pokaz naprawy podłogi
 1. Tylko dla podłóg Forbo
Egzamin z teorii 12 pytań wyboru, do zaliczenia testu wymagane jest 7 poprawnych odpowiedzi
Egzamin z części praktycznej 4 zadania dla każdego kursanta, do zaliczenia wymagane jest poprawne wykonanie każdego z nich
20200117_121332

Część wykładowa prowadzona w siedzibie Klienta lub w centrum szkoleniowym Cleanproject.

AC2I3488

Część praktyczna prowadzona w siedzibie Klienta lub w centrum szkoleniowym Cleanproject. Każdy z uczestników szkolenia zapoznany z technikami sprzątania i konfiguracją oraz użytkowaniem wyposażenia. Umiejętności praktyczne kursantów zostaną ocenione w praktycznym teście.

Formularz
kontaktowy

W celu przeprowadzenia szkolenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub bezpośredni kontakt z biurem firmy:+48 22 123 5534
office@cleanproject.pl