Formularz rejestracyjny na szkolenie

Rejestracja na szkolenie: “Powstanie i funkcjonowanie obiektu cleanroom”.

[program i opis szkolenia]

Zarówno dział szkoleń Cleanproject jak i ja osobiście jesteśmy zawsze dostępni by odpowiedzieć na Państwa pytania.

Zapraszamy na szkolenie!

Julia Kustra
Kierownik Działu Szkoleń
tel. kom.: +48 536 369 615
email: julia.kustra@cleanproject.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi Warunkami Uczestnictwa w szkoleniach otwartych Cleanproject Sp. z o.o. Sp. k. Elektroniczne przesłanie i złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa.

Tak, akceptuję powyższe warunki

2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

a)  W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez Uczestnika w terminie ponad 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia:

·   Uczestnik może wziąć udział w innym terminie danego szkolenia w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie będzie innego terminu szkolenia w tym okresie, termin uczestnictwa będzie ustalany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a realizatorem.

·  Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, Realizator zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną w wysokości 40% kosztów szkolenia zaokrąglone do pełnej kwoty.

b) W przypadku braku pisemnej rezygnacji lub rezygnacji późniejszej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i niewzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: trainings@cleanproject.pl

3.      ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA:

Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.
W przypadku odwołania szkolenia przez Realizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:

·  Może odbyć szkolenia w innym terminie.

·  Może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie. Realizator musi zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości.

Tak, akceptuję warunki

IV. PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Cleanproject Sp. z o.o. Sp. k. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

Tak, akceptuję warunki (wymagane)

Formularz
rejestracji

Wypełnienie i wysłanie formularzu, oznacza akceptację powyższych warunków.

    Planuję budowę cleanroomMam cleanroom, ale wymaga napraw/przebudowyInne